07 Ekim 2015 Çarsamba - 03:09:39

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ARTIK YILDA 200 MERMİ ALABİLECEK

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ARTIK YILDA 200 MERMİ ALABİLECEK

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ARTIK YILDA 200 MERMİ ALABİLECEK       TSK.leri  Şahsi Silah Yönergesi(166-2A) ‘nde...

Detail

Türkiye Emekliler Platformu Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Emekliler Platformu Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Emekliler Platformu Kamuoyu Duyurusu Son günlerde artan terör olayları ile ilgili olarak; Üyesi olduğumuz Türkiye Emekliler Platformu'nun...

Detail

ANTALYA GARNİZON KOMUTANI DEĞİŞİYOR

ANTALYA GARNİZON KOMUTANI DEĞİŞİYOR

ANTALYA GARNİZON KOMUTANI DEĞİŞİYOR           2015 General atamaları 07 AĞUSTOS 2015 günü Cumhurbaşkanının onayı ile resmi gazetede...

Detail

Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Generallerin  Atama Kararları

Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Generallerin Atama Kararları

  Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Generalerin Atama Kararları 7 Ağustos 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı...

Detail

EMEKLİYE 30 YIL ÜSTÜ İKRAMİYE MÜJDESİ

EMEKLİYE 30 YIL ÜSTÜ İKRAMİYE MÜJDESİ

29 Temmuz 2015 Memurların emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıl sınırını kaldıran kararın, daha önce emekli olanlara da uygulanmasının...

Detail

KKK.lığı

KKK.lığı "KIŞ DÖNEMİ" Başvuruları Başlamıştır.

KKK.lığı "KIŞ DÖNEMİ" Başvuruları Başlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yerel ve Özel Eğitim Merkezleri "KIŞ DÖNEMİ" Başvuruları...

Detail

TSK Kurumsal İndirim Uygulamasına Başlanmıştır.

TSK Kurumsal İndirim Uygulamasına Başlanmıştır.

TSK Kurumsal İndirim Uygulaması ve Projesi TSK Kurumsal İndirim Uygulamasına Başlanmıştır.  Genelkurmay Başkanlığı tarafından TSK...

Detail

TEMAD Ltd. Şirketinden önemli adım

TEMAD Ltd. Şirketinden önemli adım

TEMAD Ltd. Şirketinden önemli adım Geçtiğimiz aylarda kurularak, çözüm ortakları ile faaliyetlerine başlayanTEMAD Ltd. Şti. TEMAD...

Detail

Em.Assubaylar Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyareti

Em.Assubaylar Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyareti

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER-20 Bir grup emekli astsubay (14 kişi) 10 Haziran 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret...

Detail

OYAK 55'inci Olağan Genel Kurulu'nda Alınan Karar ve Temenniler

OYAK 55'inci Olağan Genel Kurulu'nda Alınan Karar ve Temenniler

OYAK 55'inci Olağan Genel Kurulu'nda Alınan Karar ve Temenniler 16.05.2015 Kararlar: Karar Yeni TTK çerçevesinde, OYAK ve Grup şirketlerinin...

Detail


PDF Yazdır E-posta
Yazar Ahmet Öztaş   
Cumartesi, 24 Temmuz 2010 07:51
Tabanca İşlemleri
a. Muvazzaf Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar; görevleri müddetince veya emekli/müstafi olduktan sonra MKE Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 2 (iki) adet tabanca satın alabilirler. (1 yerli 1 ithal veya 2 yerli veya 2 ithal)

b. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tabanca almasına müsaade edilen personel listeleri ve ekleri Jandarma Genel Komutanlığına (Harekat Başkanlığı Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne) Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmek üzere gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığınca tanzim edilen Silah Satın Alma Yetki Belgesi ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu belge ile, bizzat belge sahibi veya Birlik Komutanlıkları tarafından tayin edilecek mutemet belgeli (EK-Ğ) personel veya noter vekaletli askeri personel tarafından silah satış yetkisi olan Kamu Kuruluşundan (MKE Kurumu) silah ve bu silaha ait mermi satın alınır. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.

c. Muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ile müstafi ve emeklilerin satın almış oldukları silahlara ait fatura asılları Birlik Komutanlıklarından yazı ile (Muvazzaf personel için) fatura tanzim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, silahın envanter kaydı için personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

d. Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan, müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve 10 (on) yılını doldurarak, sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlara silah satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat işlemleri için;

(1) Dilekçe,

(2) Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.)

(3) İkametgah belgesi,

(4) Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

(5) TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

(6) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,

(7) Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi ile ilgili Komutanlıklara müracaat edilir.

e. MKE Kurumundan yerli veya ithal silah satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin, göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, uygun görülen müracaatlar için 6 ncı madde (c ve ç) fıkraları hükümlerine göre işlem yapılır.
Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 1 (bir) adet silah devir alabilirler.
Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 1 (bir) adet silah devir alabilirler.
Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmiş personele verilen Silah Taşıma İzin Belgesinin çalınması, yenilenmesi ve yıpranması halinde;

a. Dilekçe (Telefon ve ikamet ettikleri adresleri belirtmeleri gerekmektedir)

b. Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

c. Sağlık Raporu (Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu. (rapor 6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır)

c. Emekli/müstafi personelin silah ruhsatının tanzimine esas sağlık raporunun alınabilmesi için hastaneye sevk işlemleri, personelin ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.

d. İki adet Fotoğraf

e. İkametgah belgesi,

f. Emekli Askeri Kimlik Kartı ile T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

g. Polis veya Jandarma İfade Tutanağı fotokopisi (kayıp ve çalıntı halinde), hazırlanarak mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecektir. Kuvvet Komutanlıklarına gönderilen belgelerin kontrolü sonrasında hazırlanacak olan Silah Taşıma İzin Belgesi, personelin kendisine elden verilir veya iadeli taahhütlü posta ile adresine gönderilir.

Yukarıdaki (b) ve (c) fıkrasındaki belgeler ruhsat tanzim tarihinden itibaren
5 (beş) yıllık süre sonrasında kaybolma, çalınma, yıpranma ve yenileme gibi durumlarda istenir.
a. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından;

(1) Emekli olan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara,

(2) Mecburi hizmetini tamamlayarak TSK’nden istifa etmek suretiyle, ayrılan Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmalara,

(3) 15 nci fiili hizmet yılını tamamlayıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Sözleşmeli Subay ve Astsubaylara,

(4) En az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan Uzman Erbaşlara, ateşli silah (tabanca ve yivli av tüfeği) taşıma izin belgesi tanzim edilir. Silah taşıma izin belgesi süresizdir. Kaybedilmesi, çalınması veya yıpranması halinde yeniden düzenlenir.

b. Silah ruhsatı verilen emekli ve müstafi personel, beş yılda bir Adli Sicil Kaydı ve Sağlık Raporu ile bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına posta veya bizzat bir dilekçe ile müracaatta bulunur.

c. Sözleşmeli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşların ruhsatsız silah taşımalarını önlemek maksadıyla;

(1) 9 ncu fiili hizmet yılını tamamlayarak istifa eden Sözleşmeli Subay, ve Astsubayların teçhizat tabancası ve şahsi tabancaları,

(2) 9 ncu fiili hizmet yılını tamamlamadan istifa eden Sözleşmeli Subay, ve Astsubayların şahsi tabancaları,

(3) 10 yılını tamamlamadan ayrılan Uzman Erbaşların şahsi tabancaları,

Birlik Komutanlıklarınca emanete alınır. Bu personele ilişiği kestiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde ikamet ettikleri mülki makamlara ruhsat için başvurmaları veya silah ruhsatı almaya haiz bir şahsa devir etmeleri gerektiği, bu süre içerisinde bu işlemleri yapmadıkları takdirde adli işlem yapılacağı Birlik Komutanlıklarınca tebliğ edilir. Tebellüğ
belgeleri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Silah Şube Müdürlüklerine gönderilir.

Mülki makamlardan ruhsat onayı alınan veya başka bir şahsa devir işlemleri gerçekleştirilen emanetteki silah/silahlar; ruhsatı verecek makam tarafından yazılı olarak istenmesi halinde, Birlik Komutanlıkları tarafından yol süresi hesap edilerek EK-İ’deki Nakil Belgesi tanzim edilerek silah/silahlar ruhsat tanzim edecek mülki makamlara tescil edilmek üzere sahibine verilir.

d. Uzman Erbaşlardan en az 10 (on) yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan ve/veya TSK kimlik kartı almaya hak kazanarak emekli olanlar için 2 nci bölüm, 6 ncı madde, d. fıkrasında belirtilen 7 adet belge ile 30 (otuz) gün içerisinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bizzat veya posta yolu ile başvurması gerektiği ve ayrıldığı veya emekli olduğu tarihten itibaren adına kayıtlı silahları, ruhsat işlemleri tamamlanıncaya kadar taşımamaları gerektiği Birlik Komutanlıklarınca tebliğ edilir ve şahsi dosyasında muhafaza edilir. Bu durumda olan personelin silahları Birlik Komutanlıklarınca emanete alınmaz.
Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmiş personele verilen Silah Taşıma İzin Belgesinin çalınması, yenilenmesi ve yıpranması halinde;

a. Dilekçe (Telefon ve ikamet ettikleri adresleri belirtmeleri gerekmektedir)

b. Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

c. Sağlık Raporu (Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu. (rapor 6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır)

c. Emekli/müstafi personelin silah ruhsatının tanzimine esas sağlık raporunun alınabilmesi için hastaneye sevk işlemleri, personelin ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.

d. İki adet Fotoğraf

e. İkametgah belgesi,

f. Emekli Askeri Kimlik Kartı ile T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

g. Polis veya Jandarma İfade Tutanağı fotokopisi (kayıp ve çalıntı halinde), hazırlanarak mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecektir. Kuvvet Komutanlıklarına gönderilen belgelerin kontrolü sonrasında hazırlanacak olan Silah Taşıma İzin Belgesi, personelin kendisine elden verilir veya iadeli taahhütlü posta ile adresine gönderilir.

Yukarıdaki (b) ve (c) fıkrasındaki belgeler ruhsat tanzim tarihinden itibaren
5 (beş) yıllık süre sonrasında kaybolma, çalınma, yıpranma ve yenileme gibi durumlarda istenir.
Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmiş personele verilen Silah Taşıma İzin Belgesinin çalınması, yenilenmesi ve yıpranması halinde;

a. Dilekçe (Telefon ve ikamet ettikleri adresleri belirtmeleri gerekmektedir)

b. Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

c. Sağlık Raporu (Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu. (rapor 6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır)

c. Emekli/müstafi personelin silah ruhsatının tanzimine esas sağlık raporunun alınabilmesi için hastaneye sevk işlemleri, personelin ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.

d. İki adet Fotoğraf

e. İkametgah belgesi,

f. Emekli Askeri Kimlik Kartı ile T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

g. Polis veya Jandarma İfade Tutanağı fotokopisi (kayıp ve çalıntı halinde), hazırlanarak mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecektir. Kuvvet Komutanlıklarına gönderilen belgelerin kontrolü sonrasında hazırlanacak olan Silah Taşıma İzin Belgesi, personelin kendisine elden verilir veya iadeli taahhütlü posta ile adresine gönderilir.

Yukarıdaki (b) ve (c) fıkrasındaki belgeler ruhsat tanzim tarihinden itibaren
5 (beş) yıllık süre sonrasında kaybolma, çalınma, yıpranma ve yenileme gibi durumlarda istenir.
a. Ateşli silah taşıma ve bulundurma hakkına sahip muvazzaf/emekli/müstafi/sözleşmeli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan aşağıda belirtilen durumda olanlara (91/1779 karar sayılı Yönetmeliğe göre) hiçbir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilmez.

(1) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

(2) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

(3) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, (13 MART 1926 tarih ve 765 sayılı TCK 01 HAZİRAN 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan; 6136 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasında TCK atıf yapılan hususlarda, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.)

(4) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından
birinden hüküm giymiş olanlar.

(13 MART 1926 tarih ve 765 sayılı TCK 01 HAZİRAN 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan; 6136 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasında TCK atıf yapılan hususlarda, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.),

(5) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

(6) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

(7) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

(8) 6136 sayılı Kanunun 12,13,14 ve 15 nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 1 (bir) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

(9) Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

(10) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
(11) Kanunun Ek 1 nci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

(12) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

(13) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve
16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

(14) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

(15) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

(16) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

(17) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

b. Yukarıdaki ((1)-(10)) ve (17) nci bentleri kapsama girenler; affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle ateşli silahlarla mermilerini taşıma yada bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

c. Söz konusu fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah Birlik Komutanlıklarınca emanete alınır.

ç. Mevcut silah ruhsatı iptal edilenler veya silah taşıma ve bulundurma hakkını kaybeden muvazzaf personelin silahları Birlik Komutanlığınca, emekli ve müstafi Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların silahları ise İl Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca zapt edilerek, altı ay içerisinde silah sahibinin isteği dikkate alınmak suretiyle, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devri sağlanır (Muvazzaf personelin Teçhizat ve Zati Demirbaş tabancaları hariç).

d. Psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle, malulen emekli edilen Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma ile Uzman Erbaşların silahları da son görev yaptığı Birlik Komutanlığınca, personelin ilişiği kesilmeden önce emanete alınarak, altı ay içerisinde, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devir yapılıncaya kadar muhafaza edilir.
e. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine giren personele emanete alınan silahları 6 (altı) ay içerisinde silah taşımaya haiz şahıslara devir etmesi gerektiği Birlik Komutanlıklarınca tebliğ edilir. Tebellüğ Belgesi bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Silah Şubelerine gönderilir.

f. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan muvazzaf ve emekli/müstafi personele ait silahlar, ruhsatsız silah vasfı kazandığından, ilgili makamlarca mahalli Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek, müsadere işleminin yapılması talep edilir.
a. Ateşli silah taşıma ve bulundurma hakkına sahip muvazzaf/emekli/müstafi/sözleşmeli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan aşağıda belirtilen durumda olanlara (91/1779 karar sayılı Yönetmeliğe göre) hiçbir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilmez.

(1) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

(2) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

(3) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, (13 MART 1926 tarih ve 765 sayılı TCK 01 HAZİRAN 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan; 6136 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasında TCK atıf yapılan hususlarda, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.)

(4) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından
birinden hüküm giymiş olanlar.

(13 MART 1926 tarih ve 765 sayılı TCK 01 HAZİRAN 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan; 6136 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasında TCK atıf yapılan hususlarda, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.),

(5) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

(6) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

(7) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

(8) 6136 sayılı Kanunun 12,13,14 ve 15 nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 1 (bir) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

(9) Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

(10) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
(11) Kanunun Ek 1 nci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

(12) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

(13) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve
16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

(14) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

(15) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

(16) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

(17) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

b. Yukarıdaki ((1)-(10)) ve (17) nci bentleri kapsama girenler; affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle ateşli silahlarla mermilerini taşıma yada bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

c. Söz konusu fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah Birlik Komutanlıklarınca emanete alınır.

ç. Mevcut silah ruhsatı iptal edilenler veya silah taşıma ve bulundurma hakkını kaybeden muvazzaf personelin silahları Birlik Komutanlığınca, emekli ve müstafi Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların silahları ise İl Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığınca zapt edilerek, altı ay içerisinde silah sahibinin isteği dikkate alınmak suretiyle, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devri sağlanır (Muvazzaf personelin Teçhizat ve Zati Demirbaş tabancaları hariç).

d. Psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle, malulen emekli edilen Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma ile Uzman Erbaşların silahları da son görev yaptığı Birlik Komutanlığınca, personelin ilişiği kesilmeden önce emanete alınarak, altı ay içerisinde, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devir yapılıncaya kadar muhafaza edilir.
e. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine giren personele emanete alınan silahları 6 (altı) ay içerisinde silah taşımaya haiz şahıslara devir etmesi gerektiği Birlik Komutanlıklarınca tebliğ edilir. Tebellüğ Belgesi bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Silah Şubelerine gönderilir.

f. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan muvazzaf ve emekli/müstafi personele ait silahlar, ruhsatsız silah vasfı kazandığından, ilgili makamlarca mahalli Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek, müsadere işleminin yapılması talep edilir.
a. 6136 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereği; askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını bir başka kişiye devredebilirler.

b. Ancak; Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 1 (bir) adet silah devir alabilirler.

c. İlgili makamlarca, verilen noter müsaade belgesi ile noter devir işlemi yapılmadan, silah geçici dahi olsa devir alan personele teslim edilmez.

ç. Emekli/müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli silah devir alma işlemlerinde dilekçelerine ek olarak;

(1) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,

(2) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi,

(3) İkametgah belgesi,

(4) Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

(5) Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (Altı aylık süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır).

(6) TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile bizzat veya posta ile Kuvvet Komutanlıklarına müracaat ederler.

d. Şahsi silahların devri ile ilgili olarak personelin yapacağı işlemler aşağıya çıkarılmıştır.

(1) Muvazzaf personelin, aynı Kuvvet Komutanlığındaki muvazzaf personelden silah devir alma işlemleri;

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilir.

(ç) Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.

(2) Muvazzaf personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup Emekli/müstafi personelden, silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek emekli/müstafi personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsatının fotokopisi,

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(ç) Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.

(3) Muvazzaf personelin, diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup muvazzaf/ emekli/müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek personelin dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve askeri kimlik kartı fotokopisi (emekli/müstafi ise silah ruhsat fotokopisi),

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunulur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi, ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir.

(ç) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personelin birliği tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

(4) Muvazzaf personelin, sivil şahıslardan silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek şahsın dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsat fotokopisi,

Personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir.

(ç) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve silah ruhsatının aslı, devir alan personelin birliği tarafından üst yazı ile şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

(d) Devir işlemi tamamlandıktan sonra silaha ait işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığında arşivlenir.

(5) Emekli/müstafi personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup muvazzaf personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel; 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin silahı devretmek istediğine dair dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve askeri kimlik kartı fotokopisini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.

(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısını, devir alacak personelin ikametgah adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personelin adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(6) Emekli/müstafi personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup emekli/ müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, silah ruhsatının fotokopisi ve silahı devretmek istediğine dair dilekçesini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.

(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen hibe/devir müsaade yazısı devir alacak personelin adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(7) Emekli/müstafi personelin, diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup muvazzaf/emekli/müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel, 3 ncü bölüm 6 ncı madde ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, emekli/müstafi ise silah ruhsatının fotokopisi ve silahı devretmek istediğine dair dilekçesini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.
(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin ikametgah adresine gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir.
(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(8) Emekli/müstafi personelin, sivil şahıslardan silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek şahsın, silahı devretmek istediğine dair dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsatının fotokopisini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.
(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir.
(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve devir eden personele ait silah ruhsatının aslı, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.
(ç) Devir işlemi tamamlandıktan sonra silaha ait işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığında arşivlenir.

(9) Muvazzaf/emekli/müstafi personelin, TSK’ dan res’en veya disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesilen personelden silah devir alma işlemleri,

Bu işlemler, (1),(3), (5) ve (7) nci fıkradaki şekilde yürütülür.

(10) Muvazzaf/Emekli/müstafi ve TSK’ dan res’en veya disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesilen personelin, sivil şahıslara silah devir işlemleri,

(a) Askeri personelden silah devir almak isteyen sivil şahıs kendi dilekçesi, silahı devir edecek personelin dilekçesi ve askeri kimlik kartı fotokopisi ile birlikte ikamet ettiği yerin Mülki Makamına müracaat eder.
(b) Mülki makamlarca yürütülecek işlemler neticesinde, devir ve ruhsat talebinin uygun görülmesi halinde, ilgili Komutanlıktan silahın Menşe Belgesi (EK-J) istenir.
(c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, şahsi silah envanterinde adına kayıtlı silahın, Menşe Belgesi Mülki Makamlara gönderilir. Menşe Belgesi ilgili makama gönderilirken 6 (altı) ay içerisinde devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aksi takdirde Menşe Belgesinin aslının iadesi istenir.
(ç) Noter devir belgesi tanzim edilmeden ve ruhsat belgesi alınmadan, başka bir şahsa geçici dahi olsa silah teslim edilmez. Şahsi silahların yanlış uygulamalar sonucunda, silah taşıma ve bulundurmaları yasal olarak mümkün olmayan şahısların veya yasa dışı örgütlerin eline geçmemesi için gerekli hassasiyet gösterilir.
(d) Devri yapılan silahın envanterden düşümünün yapılabilmesi için Noter Devir Belgesinin fotokopisi veya silahı alan sivil şahsın ruhsat fotokopisi devir eden personel tarafından ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bir dilekçe ile gönderilir. Muvazzaf personelin bu belgeleri Birlik Komutanlıkları vasıtası ile gönderilerek işlem tamamlanır.
a. 6136 sayılı Kanunun uygulamasını gösteren, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereği; askeri personel, (armağan silahlar ile görevde bulundukları müddetçe teçhizat ve bedeli mukabili aldıkları zati demirbaş tabancalar hariç) silahlarını bir başka kişiye devredebilirler.

b. Ancak; Subay, Sözleşmeli Subay, Astsubay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar muvazzaflık, emeklilik ve müstafi oldukları süre içerisinde sivil veya askeri şahıslardan yalnız 1 (bir) adet silah devir alabilirler.

c. İlgili makamlarca, verilen noter müsaade belgesi ile noter devir işlemi yapılmadan, silah geçici dahi olsa devir alan personele teslim edilmez.

ç. Emekli/müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli silah devir alma işlemlerinde dilekçelerine ek olarak;

(1) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,

(2) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi,

(3) İkametgah belgesi,

(4) Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi (6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

(5) Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (Altı aylık süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır).

(6) TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son üç ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile bizzat veya posta ile Kuvvet Komutanlıklarına müracaat ederler.

d. Şahsi silahların devri ile ilgili olarak personelin yapacağı işlemler aşağıya çıkarılmıştır.

(1) Muvazzaf personelin, aynı Kuvvet Komutanlığındaki muvazzaf personelden silah devir alma işlemleri;

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilir.

(ç) Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.

(2) Muvazzaf personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup Emekli/müstafi personelden, silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek emekli/müstafi personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsatının fotokopisi,

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısı devir alacak personelin bağlı bulunduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(ç) Silahı devir alan personel tarafından; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, şahsi silah envanterine işlenmek üzere, üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilerek, işlem tamamlanır.

(3) Muvazzaf personelin, diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup muvazzaf/ emekli/müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek personelin dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve askeri kimlik kartı fotokopisi (emekli/müstafi ise silah ruhsat fotokopisi),

Devir alacak personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunulur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi, ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir.

(ç) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personelin birliği tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

(4) Muvazzaf personelin, sivil şahıslardan silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak personelin dilekçesi, askeri kimlik kartı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Silahı devir edecek şahsın dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsat fotokopisi,

Personelin bağlı olduğu birliğinden üst yazı ile ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir.

(c) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin bağlı olduğu Komutanlığa gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir.

(ç) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve silah ruhsatının aslı, devir alan personelin birliği tarafından üst yazı ile şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek işlem tamamlanır.

(d) Devir işlemi tamamlandıktan sonra silaha ait işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığında arşivlenir.

(5) Emekli/müstafi personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup muvazzaf personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel; 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin silahı devretmek istediğine dair dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve askeri kimlik kartı fotokopisini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.

(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen devir müsaade yazısını, devir alacak personelin ikametgah adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personelin adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(6) Emekli/müstafi personelin, aynı Kuvvet Komutanlığına mensup emekli/ müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, silah ruhsatının fotokopisi ve silahı devretmek istediğine dair dilekçesini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.

(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, ilgili noterliğe hitaben düzenlenen hibe/devir müsaade yazısı devir alacak personelin adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemleri iptal edilir.

(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığa gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(7) Emekli/müstafi personelin, diğer Kuvvet Komutanlıklarına mensup muvazzaf/emekli/müstafi personelden silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel, 3 ncü bölüm 6 ncı madde ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek personelin askeri kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, emekli/müstafi ise silah ruhsatının fotokopisi ve silahı devretmek istediğine dair dilekçesini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.
(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silahı devir edecek personelin Kuvvet Komutanlığından Menşe Belgesi talebinde bulunur. Menşe Belgesinin gönderilmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin ikametgah adresine gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, menşe belgesi ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir.
(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.

(8) Emekli/müstafi personelin, sivil şahıslardan silah devir alma işlemleri,

(a) Silahı devir alacak emekli/müstafi personel 3 ncü bölüm 6 ncı madde
ç fıkrasından belirtilen belgeler, silahı devredecek şahsın, silahı devretmek istediğine dair dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve silah ruhsatının fotokopisini, bir dilekçe ile birlikte ilgili Kuvvet Komutanlığına bizzat veya posta ile göndermek sureti ile müracaatta bulunulur.
(b) İlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca talebin uygun görülmesi halinde, silah işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığından istenir. Dosyanın gelmesini müteakip, ilgili noterliğe hitaben devir müsaade yazısı, devir alacak personelin adresine posta ile gönderilir. İlgili noterliğe hitaben düzenlenen yazının geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde devir işleminin yapılmaması durumunda devir işlemi iptal edilerek, silah işlem dosyası İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına iade edilir.
(c) Noter tarafından yapılan devir işleminden sonra; noterden alınacak belgenin asıl nüshası ve devir eden personele ait silah ruhsatının aslı, devir alan personel tarafından şahsi silah envanterine işlenmek üzere, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Kuvvet Komutanlığınca devir alınan silah emekli/müstafi personel adına kayıt edilir. Komutanlıkça tanzim edilen silah ruhsatının personelin adresine gönderilmesi ile işlem tamamlanır.
(ç) Devir işlemi tamamlandıktan sonra silaha ait işlem dosyası ilgili Kuvvet Komutanlığında arşivlenir.

(9) Muvazzaf/emekli/müstafi personelin, TSK’ dan res’en veya disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesilen personelden silah devir alma işlemleri,

Bu işlemler, (1),(3), (5) ve (7) nci fıkradaki şekilde yürütülür.

(10) Muvazzaf/Emekli/müstafi ve TSK’ dan res’en veya disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesilen personelin, sivil şahıslara silah devir işlemleri,

(a) Askeri personelden silah devir almak isteyen sivil şahıs kendi dilekçesi, silahı devir edecek personelin dilekçesi ve askeri kimlik kartı fotokopisi ile birlikte ikamet ettiği yerin Mülki Makamına müracaat eder.
(b) Mülki makamlarca yürütülecek işlemler neticesinde, devir ve ruhsat talebinin uygun görülmesi halinde, ilgili Komutanlıktan silahın Menşe Belgesi (EK-J) istenir.
(c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, şahsi silah envanterinde adına kayıtlı silahın, Menşe Belgesi Mülki Makamlara gönderilir. Menşe Belgesi ilgili makama gönderilirken 6 (altı) ay içerisinde devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aksi takdirde Menşe Belgesinin aslının iadesi istenir.
(ç) Noter devir belgesi tanzim edilmeden ve ruhsat belgesi alınmadan, başka bir şahsa geçici dahi olsa silah teslim edilmez. Şahsi silahların yanlış uygulamalar sonucunda, silah taşıma ve bulundurmaları yasal olarak mümkün olmayan şahısların veya yasa dışı örgütlerin eline geçmemesi için gerekli hassasiyet gösterilir.
(d) Devri yapılan silahın envanterden düşümünün yapılabilmesi için Noter Devir Belgesinin fotokopisi veya silahı alan sivil şahsın ruhsat fotokopisi devir eden personel tarafından ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bir dilekçe ile gönderilir. Muvazzaf personelin bu belgeleri Birlik Komutanlıkları vasıtası ile gönderilerek işlem tamamlanır.
Silah sahibi vefat ettiğinde aşağıda belirtilen işlemlerden biri yasal mirasçıları tarafından yapılır.

a. Silahı, varislerden birinin adına ruhsata bağlanabilir,

b. Silah, bir başka kişiye devredilebilir,

c. Silah, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilebilir.

a. Silahın, varislerden biri tarafından ruhsata bağlanmak istenmesi durumunda yapılacak işlemler :

(1) Veraset ilamı ve varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.

(2) Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” (EK-K) adresine posta ile gönderilir.

(3) Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir (6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası kapsamındakiler hariç).

(4) Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır.

(5) Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlar.

(6) Silahın, askeri personel olan bir varis tarafından alınmak istenmesi durumunda, vefat eden şahsın veraset ilamı, varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragatname dilekçeleri ile bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına başvurması gerekmektedir.

b. Silahın bir başka kişiye devir edilmesi durumunda yapılacak işlemler :

(1) Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekalet veya feragatname verir.

(2) Vekalet verilen kişi silahı alacak sivil şahısa devir dilekçesini verir.

(3) Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder.


(4) Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir.
(5) Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemi yapılır.

(6) Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.

(7) Noterden alınacak devir sözleşmesinin fotokopisinin ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.

(8) Silahı alacak şahıs, emekli/müstafi askeri şahıs ise; 3 ncü Bölüm 6 ncı madde d fıkrası, (6) ve (7) nci bentlerdeki işlemler yapılır.

(9) Silahı alacak şahıs muvazzaf personel ise; 3 ncü Bölüm 6 ncı madde d fıkrası (1), (2) ve (3) ncü bentlerdeki işlemler yapılır.

c. Silahın Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi İşlemleri :

Bu işlemler 8 nci maddede belirtilen şekilde yapılır.
a. Halen görevde bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar, teçhizat, zati demirbaş ile armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

b. Emekli/müstafi personel, armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

c. Sivil şahıslar ise kendilerine ait ya da veraset yoluyla intikal eden ruhsatlı silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.

ç. Silah/silahlarını hibe etmek isteyen kişilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından birine müracaat etmeleri gerekir.

(1) Dilekçe,

(2) Kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Silaha ait ruhsatın aslı,

(4) Veraset yoluyla intikal eden silahlar için veraset ilamı ve veraset ilamında adı geçen varislere ait noter tasdikli feragatname veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragat dilekçeleri.

d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, hibe edilecek silahın teslim alınması için asker veya sivil şahsa yazı ile bildirilir ve şahsın ikamet ettiği yerin en yakın Birlik Komutanlığına silahın teslim tutanağı ile teslim alınması için emir verilir.

e. Hibe edilen silah/silahlara balistik muayene raporu, verilecek emre göre, Birlik Komutanlığı veya hibe eden şahıs tarafından yaptırılır.

f. Silah/silahları teslim alacak Birlik Komutanlığınca;

(1) Balistik muayene raporunun Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılması durumunda, silah teslim tutanağına “silahın balistik muayenesinin Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılacağı, kriminoloji raporunda, olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, silahın hibe eden kişinin ikamet ettiği yerin mülki makamlarına teslim edileceği” ibaresi yazılacak ve teslim eden kişiye imzalattırılacaktır.

(2) Birlik Komutanlığınca, teslim alınan silah/silahlar balistik muayene için en yakın Jandarma/Emniyet Müdürlüğü kriminoloji laboratuvarına gönderilecektir.

(3) Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir.

(4) Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

(5) Silah teslim tutanağı gönderilen silah saymanlık kayıtlarına alınarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, belirlenen birliklerde toplanacaktır.

(6) Belirli merkezlerde toplanan bu silahlar, her yıl Mayıs ayında, 31 nci İkmal Merkezi Komutanlığı (Akşehir/Konya)’na sevk edilecektir.

ŞAHSİ SİLAHLARA MERMİ TEMİNİ :

Silah taşıma ve bulundurma yetkisine haiz, emekli veya müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, ruhsatlı her silah için 50 (elli) adet olmak üzere mermi ihtiyaçlarını ikamet ettikleri yerin Askerlik Şube Başkanlıklarına bildirerek, alacakları izin belgesi ile mermi satış yetkisi verilen, MKE Kurumu Satış Mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı bayiliklerden karşılayabilirler.
a. Halen görevde bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar, teçhizat, zati demirbaş ile armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

b. Emekli/müstafi personel, armağan silahları dışındaki diğer silahlarını,

c. Sivil şahıslar ise kendilerine ait ya da veraset yoluyla intikal eden ruhsatlı silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.

ç. Silah/silahlarını hibe etmek isteyen kişilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından birine müracaat etmeleri gerekir.

(1) Dilekçe,

(2) Kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Silaha ait ruhsatın aslı,

(4) Veraset yoluyla intikal eden silahlar için veraset ilamı ve veraset ilamında adı geçen varislere ait noter tasdikli feragatname veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragat dilekçeleri.

d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, hibe edilecek silahın teslim alınması için asker veya sivil şahsa yazı ile bildirilir ve şahsın ikamet ettiği yerin en yakın Birlik Komutanlığına silahın teslim tutanağı ile teslim alınması için emir verilir.

e. Hibe edilen silah/silahlara balistik muayene raporu, verilecek emre göre, Birlik Komutanlığı veya hibe eden şahıs tarafından yaptırılır.

f. Silah/silahları teslim alacak Birlik Komutanlığınca;

(1) Balistik muayene raporunun Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılması durumunda, silah teslim tutanağına “silahın balistik muayenesinin Birlik Komutanlığı tarafından yaptırılacağı, kriminoloji raporunda, olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, silahın hibe eden kişinin ikamet ettiği yerin mülki makamlarına teslim edileceği” ibaresi yazılacak ve teslim eden kişiye imzalattırılacaktır.

(2) Birlik Komutanlığınca, teslim alınan silah/silahlar balistik muayene için en yakın Jandarma/Emniyet Müdürlüğü kriminoloji laboratuvarına gönderilecektir.

(3) Yapılan balistik muayene sonucunda, silah/silahların bir olaya karıştığı tespit edilirse, yasal işlem yapılması için şahsın ikamet ettiği yerin mülki makamlarına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına yazı ile bilgi verilecektir.

(4) Yapılan balistik muayene sonucunda silah/silahların herhangi bir olaya karışmadığı tespit edildiği takdirde silah teslim tutanağının bir sureti, bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığına gönderilecek, Kuvvet Komutanlığınca silahın şahsi silah envanterinden düşümü gerçekleştirilecektir.

(5) Silah teslim tutanağı gönderilen silah saymanlık kayıtlarına alınarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, belirlenen birliklerde toplanacaktır.

(6) Belirli merkezlerde toplanan bu silahlar, her yıl Mayıs ayında, 31 nci İkmal Merkezi Komutanlığı (Akşehir/Konya)’na sevk edilecektir.

ŞAHSİ SİLAHLARA MERMİ TEMİNİ :

Silah taşıma ve bulundurma yetkisine haiz, emekli veya müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, ruhsatlı her silah için 50 (elli) adet olmak üzere mermi ihtiyaçlarını ikamet ettikleri yerin Askerlik Şube Başkanlıklarına bildirerek, alacakları izin belgesi ile mermi satış yetkisi verilen, MKE Kurumu Satış Mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı bayiliklerden karşılayabilirler.
Teçhizat ve şahsi silahların ihmal ve kusur neticesi zayi olmasını önlemek ve emniyetle muhafazasının sağlanması için personel tarafından her türlü tedbir alınır.

Muvazzaf personelin teçhizat tabancasının devlet malı statüsünde olması sebebiyle zayii edilmesi halinde Birlik Komutanlıklarınca yaptırılacak idari tahkikat neticesinde kusur ve ihmali olduğu tespit edilen personel hakkında adli işlem başlatılacaktır.

İlgili Kuvvet Komutanlığı şahsi silah envanterine kayıtlı silahın, herhangi bir nedenle kaybedilmesi veya çalınması halinde;

a. Silah sahibi tarafından tabancanın zayi edildiği mahaldeki Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat edilir,

b. Mahalli Polis veya Jandarma Karakolunca tanzim edilen ifade tutanağı (mağdur, tanık, sanık), Kayıp Silah Bildirim Çizelgesi (EK-O), Teçhizat tabancalar için İdari Tahkikat Raporu ve personelin dilekçesi, Birlik Komutanlığınca ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

c. Silahı zayi olan personel emekli ise; yukarıda belirtilen belgelerle birlikte mensubu olduğu ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaatta bulunur.

ç. Silahın zayi olduğuna dair Kuvvet Komutanlığına gelen bilgiler incelendikten sonra, silahı zayi olan şahsın envanter bilgilerine işlenir. Silahın bulunması ve kriminal işlemler sonucunda, zayi konusu silaha ait bilgiler envanterden çıkarılır ve personele teslimi sağlanır.

d. Devletçe bedelsiz olarak verilen teçhizat tabanca ile zati demirbaş tabanca ve zoralım yoluyla edinilen tabancanın zayi edilmesi halinde, personelin kusuru olmasa dahi, kayıp eden personel adına ikinci kez teçhizat, zati demirbaş veya zoralım tabanca tahsisi yapılmaz, tabanca tahsis edilmesi için müracaatta bulunulmaz.
Teçhizat ve şahsi silahların ihmal ve kusur neticesi zayi olmasını önlemek ve emniyetle muhafazasının sağlanması için personel tarafından her türlü tedbir alınır.

Muvazzaf personelin teçhizat tabancasının devlet malı statüsünde olması sebebiyle zayii edilmesi halinde Birlik Komutanlıklarınca yaptırılacak idari tahkikat neticesinde kusur ve ihmali olduğu tespit edilen personel hakkında adli işlem başlatılacaktır.

İlgili Kuvvet Komutanlığı şahsi silah envanterine kayıtlı silahın, herhangi bir nedenle kaybedilmesi veya çalınması halinde;

a. Silah sahibi tarafından tabancanın zayi edildiği mahaldeki Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat edilir,

b. Mahalli Polis veya Jandarma Karakolunca tanzim edilen ifade tutanağı (mağdur, tanık, sanık), Kayıp Silah Bildirim Çizelgesi (EK-O), Teçhizat tabancalar için İdari Tahkikat Raporu ve personelin dilekçesi, Birlik Komutanlığınca ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

c. Silahı zayi olan personel emekli ise; yukarıda belirtilen belgelerle birlikte mensubu olduğu ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaatta bulunur.

ç. Silahın zayi olduğuna dair Kuvvet Komutanlığına gelen bilgiler incelendikten sonra, silahı zayi olan şahsın envanter bilgilerine işlenir. Silahın bulunması ve kriminal işlemler sonucunda, zayi konusu silaha ait bilgiler envanterden çıkarılır ve personele teslimi sağlanır.

d. Devletçe bedelsiz olarak verilen teçhizat tabanca ile zati demirbaş tabanca ve zoralım yoluyla edinilen tabancanın zayi edilmesi halinde, personelin kusuru olmasa dahi, kayıp eden personel adına ikinci kez teçhizat, zati demirbaş veya zoralım tabanca tahsisi yapılmaz, tabanca tahsis edilmesi için müracaatta bulunulmaz.
0312 414 2994 – 0312 414 3298
0312 414 2994 – 0312 414 3298
HV.K.K.LIĞI
LOJ.PL.VE HİZ.D.BŞK.LIĞI
BAKANLIKLAR/ANKARA
K.K.K.LIĞI
LOJ. HİZ.D.BŞK.LIĞI
BAKANLIKLAR/ANKARA
HV.K.K.LIĞI
LOJ.PL.VE HİZ.D.BŞK.LIĞI
BAKANLIKLAR/ANKARA
 
prev
next

MESLEK HABERLERİ

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR

News image

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ARTIK YILDA 200 MERMİ ALABİLECEK       TSK.ler...

Cuma, 28 Ağustos 2015

Devamı...

Türkiye Emekliler Platformu

News image

Türkiye Emekliler Platformu Kamuoyu Duyurusu Son günlerde artan terör olayları ile ilgili olarak; Ü...

Pazartesi, 24 Ağustos 2015

Devamı...

ANTALYA GARNİZON KOMUTANI DE

News image

ANTALYA GARNİZON KOMUTANI DEĞİŞİYOR           2015 General atamaları 07 AĞUSTOS 2015 günü Cumhurbaş...

Cuma, 7 Ağustos 2015

Devamı...

Millî Savunma ve İçişleri Ba

News image

  Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Generalerin Atama Kararları 7 Ağustos...

Cuma, 7 Ağustos 2015

Devamı...

prev
next

TATİL OLANAKLARI

5* LI MA BİCHE OTEL/GÖYNÜK/ANTALYA

News image

5* LI MA BİCHE OTEL/GÖYNÜK/ANTALYA     5* MA BİCHE Otel,  Olympos Dağı ve muhteşem çam ormanl...

Perşembe, 23 Nisan 2015

Devamı...

HER CUMARTESİ HAMAM, SAUNA, KAPALI HAVUZ

News image

HER CUMARTESİ HAMAM,SAUNA,KAPALI HAVUZ, DİSKO VE   KONAKLAMA DAHİL      5*VERA HOTEL VERDE KAD...

Salı, 18 Kasım 2014

Devamı...

5* LI MAJESTY MİRAGE OTELDE/GÖYNÜK/ANTAL

News image

5* LI MAJESTY MİRAGE OTELDE/GÖYNÜK/ANTALYA     5* MAJESTY MİRAGE Otel,  Olympo...

Pazartesi, 27 Ekim 2014

Devamı...
prev
next

ETKİNLİKLER

2014-2015 Kış Sezonu TSK Kış Eğitim Merk

News image

2014-2015 Kış Sezonu TSK Kış Eğitim Merkezleri ile İlgili Duyuru Kara Kuvvetleri personeli için ; ...

Pazartesi, 1 Eylül 2014

Devamı...

ANTALYA REHBERİ

News image

  ANTALYA REHBERİ               &nb...

Çarşamba, 14 Mayıs 2014

Devamı...

TESUD'un KKTC Girne'de Konuşlu Misafirha

News image

TESUD'un KKTC Girne'de Konuşlu Misafirhaneleriyle   İlgili Duyuru 2014 Yılı KKTC Misafirhan...

Cumartesi, 1 Şubat 2014

Devamı...

Astsubaylar İsyanda

You must have Flash Player installed in order to see this player.

E-Bulten Uyeliği

ANKET

Sitemizin yeni görünümü
 

Antalya'da Hava

ANTALYA
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün21
mod_vvisit_counterDün93
Hic bir uye sitede degil
Misafir: 10